Prihlásiť sa
8. - 16.7.2017, Banská Štiavnica
Štiavnický šachový festival
MSR, uzavretý GM turnaj, medzinárodný open, bleskový turnaj, živý šach, simultánka
Počet kôl: 9
Hracie tempo : 90 min. 40 ť. + 30 min. + 30 sek. na ťah
10-40 € 350-940 € 4750 €
Miesto: Školský internát pri SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica , prezentácia: 10:00-14:00
Prihlášky do: 10.06
26.6. sa narodili
Kalendár
Videá (4867)
Ligy Rating FIDE Správy Ratingy Hracia miestnosť Prihlásenie
Najnovšie správy
na NSS
Jeden z najlepších šachových serverov zaoberajúci sa spravodajstvom zo svetových, českých aj slovenských šachových podujatí