Šachové online testy (aka E-Testy)

Nájdete tu 35 šachových výukových lekcií a viac ako 400 šachových online testov pripravených na riešenie. Každý test obsahuje 12 rovnako náročných úloh, za každú z nich sa dá získať 0-2 body. V prípade nesprávneho riešenia je možné test opakovať a vylepšiť si tak skóre, resp. dosiahnutý čas.

Testy sú zoskupené podľa témy a úrovne. V súčasnosti je k dispozícii 12 skupín testov od super ľahkých "Mat 1.ťahom" až po skupinu testov pre profesionálnych hráčov "Taktika pre veľmi pokročilých"

Všetky testy, resp. úlohy sú interaktívne, ak sa nedarí úlohu vyriešiť, po 10 sekundách sa zobrazí magické tlačítko "Pomóóóóc", ktoré ponúkne na výber 3 možnosti a vďaka ktorému je možné vyriešiť akúkoľvek zložitú úlohu.

Po úspešnom vyriešení sa úlohy dajú prezerať, analyzovať, zdieľať na fb, zaradzovať do kategórií a vytvárať tak vlastné testy, resp. kolekcie úloh. Niektoré funkcie, napr. prezeranie úlohy pred jej vyriešením sú určené len pre prémiových užívateľov.

Obtiažnosť testov sa pohybuje v rozmedzí 1-10. Obtiažnosť 1 je určená pre úplných začiatočníkov, ktorí sa môžu naučiť a precvičiť si základný pohyb šachových figúrok, elementárny mat 1.ťahom, mat 2.ťahom. Obtiažnosť 2-4 je určená pre hráčov, ktorí šachovú abecedu už majú za sebou a chcú sa ďalej zdokonaľovať - nájdu tu úlohy na rôzne témy: zisk dámy, veže, strelca, mat 2.ťahom, mat 3.ťahom, základy koncoviek. Obtiažnosť 5-7 je už náročnejšia, vhodná pre hráčov s ratingom aspoň 2000, sú tu zložitejšie kombinácie a koncovky na rôzne témy. Obtiažnosť 8-10 je určená pre pokročilých a náročnejších hráčov (rating 2200+), ale niektoré úlohy sú schopní vyriešiť a pochopiť aj hráči nižšej výkonnosti.

Zoznam e-testov podľa témy a obtiažnosti
Rebríček top riešiteľov

Top riešitelia
Náhodná úloha
Rebríček top úloh

Úlohy, ktoré dostali najviac pozitívnych ohlasov

Top úlohy